Yrittäjäksi Alavudelle!

Alavudella yrittäjä on ykkönen!

Alavus sijaitsee Etelä-Pohjanmaan portilla vilkkaasti liikennöityjen kantatie 66:n ja valtatie 18:n risteyskohdassa. Rautatieyhteys Seinäjoelta Haapamäen kautta Jyväskylään kuljettaa väkeä ostoksille Tuurin kyläkauppaan ja raskasta rahtia kuten puutavaraa ja tukkeja. Alavudella sijaitsee Suomen suurin matkailukohde; yli 6 miljoonaa henkilöä kohtaa toisensa Tuurin kauppakylässä ostosten ja elämysten parissa. Asiakasmäärä luo suuren potentiaalin koko seudun yrityksille.

Alavuden kaupungin elinkeinorakenteessa alkutuotannon osuus on 11%, jalostuksen 22% ja palveluiden osuus on 66%. Kaupungin alueella on suuria maito- ja sikatiloja ja niiden ekosysteemiin kuuluu laaja viljatilojen ja maatalousurakoitsijoiden joukko.

Alavuden yrityskannan vahvuus oli 808 vuonna 2013 (maatilat eivät sisälly tähän lukumäärään).

Tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä kaupungissa on noin 160, teollisuustoimipaikkoja noin 100 ja rakennusalalla toimivia yrityksiä noin 100.

Teollisuusyrityksissä valmistetaan metallituotteita ja saha- ja puuteollisia tuotteita. Alavudella toimivien kuljetusalan yrittäjien autot näkyvät lähestulkoon kaikkialla Suomessa kuljettaen elintarvikkeita, tukkipuuta, ovia, ikkunoita ja metallirakenteita sekä polttoaineita.

Alavus on vilkas kauppapaikka

Alavuden Tuurissa sijaitseva Tuurin kauppakylä on vetovoimainen lukuisine myymälöineen ja muine palveluineen. Tunnetuin tuurilainen yritys on Suomen suosituin matkailukohde Veljekset Keskinen Oy. Vähittäiskaupan palveluja tarjoavat yritykset myös Alavuden keskustassa ja Himasen alueella valtatie 18:n ja kantatie 66:n risteyskohdassa.

Rakennusklusteri merkittävä tekijä

Alavudella on huomattava rakennustuoteteollisten yritysten keskittymä - voidaan puhua rakennusklusterista. Yritykset valmistavat runko- ja julkisivurakenteita sekä ikkunoita ja ovia sekä tasolaseja.
Yritykset yhteistyökumppaneineen muodostavat merkittävän klusterin. Tunnetuimpia klusteria edustavia yrityksiä ovat Alavus Ikkunat Oy, Alavuden Betoni Oy, Matti-Ovi Oy Alavuden tehdas, Finglass, Riikku Rakenteet Oy, HTR- Steel Oy, Alavus Alufront Oy ja Normek Oy. Laadukkaita valmistaloja valmistaa Honkatalot.

Alavudella homma hoidetaan!

Alavuden kaupunki haluaa edistää mahdollisimman hyvien olosuhteiden luomista yrittämiselle ja yrittäjille. Kaupungin ja sen organisaatioiden päätöksenteossa huomioidaan jo valmisteluvaiheessa päätösten vaikutukset yritysten toimintaan.Yritysvaikutusten arvioinnissa hyödynnetään laadittua peukalosääntöä, jossa päätösten yritysvaikutukset luokitellaan merkittäviin suoriin yritysvaikutuksiin, vähäisiin suoriin yritysvaikutuksiin,merkittäviin epäsuoriin yritysvaikutuksiin ja vähäisiin epäsuoriin yritysvaikutuksiin. Tavoitteena on tietoisesti vahvistaa myönteisiä yritysvaikutuksia.

Alavuden kaupungin elinvoimaohjelma "Homma hoidetaan Alavudella" kuvaa ne toimenpiteet, joihin kaupunki sitoutuu edistääkseen alueen yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä uusien yritysten perustamista ja sijoittumista Alavudelle. Kaupungin kasvun ja kehityksen peruskivi on "Yrittäjä on ykkönen" -asenne.

Homma hoidetaan Alavudella -elinvoimaohjelma rakentuu neljän peruspilarin varaan:

  1. Houkutteleva yritysympäristö vetää puoleensa yrityksiä ja uusia asukkaita.
  2. Innostava yritysilmapiiri näkyy toiminnan joustavuutena ja ratkaisuhakuisuutena.
  3. Mahdollistava toimintatapa luo pohjan asioiden linjakkaalle etenemiselle ja ilmenee yhteen hiileen puhaltamisena sekä toimijoiden saumattomana yhteistyönä.
  4. Rohkea tekeminen, joka edellyttää uusien ratkaisujen etsimistä ja riskinoton sietämistä.

Alavus vauhdittaa myönteisen kasvun kierteen syntymistä ja vahvistumista viestimällä houkuttelevasta yritysympäristöstä, edistämällä omalla toiminnallaan innostavaa yritysilmapiiriä ja mahdollistavaa toimintatapaa sekä tekemällä rohkeita päätöksiä. Kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt eri yksiköissä sitoutuvat hoitamaan omalta osaltaan hommat yritysten kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi sekä uusien yritysten perustamiseksi ja sijoittumiseksi Alavudelle. Yritysten kasvun ja kehittymisen kautta myös kaupungin väkiluku kasvaa.

Hoidettaviin hommiin kuuluvat myös myönteinen ja ratkaisuhakuinen asenne, joustava toimintatapa ja aktiivinen viestintä. Viestintäteemat asiayhteydestä riippuen ovat ”Kohdataan Alavudella”, ”Alavus –hyvää ja kaunista” sekä ”Homma hoidetaan Alavudella”. Henkilöstö ja luottamushenkilöstö viestivät selkeästi kaupungin vetovoimatekijöistä. Kaupunki sitoutuu aktiiviseen, tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen vuorovaikutukseen toimijoiden kanssa alavutelaisten osaamisen edistämiseksi, kehittämishankkeiden toteuttamiseksi ja yrityslähtöisen koulutusverkoston ylläpitämiseksi kaupungin elinvoiman, kasvun ja kehittymisen varmistamiseksi.

Lataa tästä Homma hoidetaan Alavudella -elinvoimaohjelma pdf-tiedostona.

Suomen Yrittäjät ry:n toteuttaman elinekeinopoliittisen mittaristokyselyn mukaan Alavus kuuluu Suomen arvostetuinta elinkeinopolitiikkaa harjoittaviin kaupunkeihin. Aktiivisen elinkeinopolitiikan avulla parannamme yritysten fyysistä toimintaympäristöä, työvoiman saatavuutta sekä kaupungin päätöksentekokäytäntöjä. Näin vahvistamme yritysten kilpailukyä ja osaamista, työllisyyttä, hyviä palveluita ja kaupungin elinvoimaisuutta.

Ota yhteyttä Alavuden Kehitys Oy, Yrityskehitys Fasadiin kun olet kiinnostunut yrityksen perustamisesta Alavudelle, toimivan yrityksen kehittämisestä tai Alavudesta yrityksesi toimintaympäristönä.

Me hoidamme homman!

Yhteydenottolomake

Tervetuloa tutustumaan Alavuden Kehityksen väkeen sekä alavutelaisiin yrittäjiin Yrittäjät Areenalla -messuille Alavus Areenaan 21.-22.4.2018.

Yrittäjät Areenalla ovat kolmen vuoden välein järjestettävät yleismessut, joissa on mukana n. 140 näytteilleasettajaa niin Alavudelta kuin lähialueilta, mutta myös kauempaa.

Messuohjelma sekä hyödyllistä tietoa niin näytteilleasettajille kuin messuyleisölle sivuilta www.yrittajatareenalla.fi

Yrittäjät Areenalla -messut Alavudella huhtikuussa 2018

Homma hoidetaan Alavudella

 

 

 

 Yritysteemainen Alavuden kaupunkilehti

 Alavus Ryskööt -markkinatapahtumassa väkeä

 Tuurin Kyläkaupan Ruokapuoti

 Nahkapaikka ja Alavuden seudun Osuuspankki palvelevat Tuurin Kauppakylässä

 Alavus Ikkunat Oy

 Alavudella on merkittävää metalli- ja terästeollisuutta

 Alavus Fasadi palvelee toimisto- ja kokoustilana

homma-hoidetaan

Alavuden ilmapiiri on yrittäjämyönteinen. Haluamme olla tunnettuja "Yrittäjä on ykkönen" -asenteestamme.