Laatupalveluita Läheltä

laatupalveluita_logo_netti

Laatupalveluita läheltä -hanke toteutettiin vuoden 2014 aikana.

Tietoa hankkeesta löydät hankkeen Facebook sivuilta!

Laatupalveluita läheltä -hanke oli jatkoa Palveluita kotiin -hankekokonaisuudelle, joka toteutetiin vuosina 2012—2013

Hankkeessa toteutettiin toimijoiden välistä yhteistyötä vahvistavia aktiviteetteja, joiden ideat olivat nousseet aiempien hankkeiden yhteydessä. Hankkeessa verkostoyhteistyö vahvistui edelleen, palvelualan arvostus ja vahvistettiin palvelujen kysyntää sekä kuntien mahdollisuuksia ohjata asiakkaitat monipuolisesti hyvinvointipalveluiden käyttäjiksi.

Hankkeessa toteutettiin

  • Palveluopas, johon koottiin kaikki alueen kotiin palveluita tuottavat yritykset ja järjestöt. Opas jaettiin joka kotiin toiminta-alueella.
  • Lähipalvelupassi, jonka avulla lisättiin kotiin tuotettavien palveluiden käyttöä. Passi jaettiin palveluoppaan mukana joka kotiin.
  • Yrittäjäverkostotoiminta. Esiteltiin yrityksille eri yhteistoimintamahdollisuuksia ja malleja sekä mallinettiin yritysten yhteistyötä.
  • Palvelupuimalat: Tapahtumat, joihin kerättiin saman pöydän ääreen yrityksiä, asiakkaita, järjestöjä sekä kuntien edustajia keskustelemaan palveluiden kehittämisestä. Puimaloissa pohdittiin mm. sitä, onko alueella puutteita kotiin tuotettavissa palveluissa ja miten nämä aukot voitasiin paikata, ja ovatko palvelut tarpeeksi helposti löydettävissä.

Hankealueena oli vanha Kuusiokuntien alue eli Alavus, Kuortane, Ähtäri, Soini ja Alajärven Lehtimäki.

Projektipäällikkönä toimi tradenomi Tero Perälä.

Lisätietoja hankkeesta saat Ulla Koivistolta (044 550 0974).

Koulutusmateriaalia:

Hankkeessa järjestettiin erilaisia koulutuksia, joiden materiaalit löydät tästä:

Verkostoitumisen Hyödyt -tapahtuma 21.5.2014.

Ähtärin palvelupuimala 9.10.: Kotihoidon tukipalvelut

Pienyrityksen Markkinointi 21.10.

Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi! Jari Parantainen 30.10.2014 (Dropbox latauslinkki esitykseen)

Hankkeessa luodun palveluoppaan sähköisen version löydät tästä:
Pdf -versio
Flash -versio

Lähipalvelupassiin voit ladata tästä. Huom! Passi on kaksipuoleinen, joten tulosta se kaksipuoleisena! Jos tulostimesi tulostaa vain yksipuoleisena, tulosta sivut erikseen samalle paperille.

Logokooste_leader

 

homma-hoidetaan

Alavuden ilmapiiri on yrittäjämyönteinen. Haluamme olla tunnettuja "Yrittäjä on ykkönen" -asenteestamme.