Kehittämishankkeet

Hallinnoimme ja toteutamme yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, joiden toimintaa rahoittavat alueen yritykset, kunnat ja EU-ohjelmat, kuten ESR ja EAKR sekä Maa- ja metsätalousministeriön kautta alueelle kanavoitu Leader-ohjelman rahoitus.

Tällä hetkellä työn alla on Kuudestaan ry:n rahoittama "Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana Alavuden kaupunkikeskustan kehittämistä" -hanke.

Hankkeessa luonnostellaan ne toimenpiteet, joilla Kirkkojärven ja Vähäjärven ympärivuotista virkistyskäyttöä lisätään ja alueen vetovoimaisuutta asukkaiden ja matkailijoiden parissa vahvistetaan. Hankkeessa selvitetään asukkaiden toiveet ja tarpeet ranta-alueiden kehittämisessä sekä se, millä eri tavoilla Kirkkojärven kiertävä kevyenliikenteenväylä voidaan toteuttaa ja kuinka se voitaisiin luontevasti yhdistää Vähäjärven kiertävään reittiin. Kaupungin sydämessä sijaitsevasta Huhtamäenpuistosta kehitetään houkutteleva tapahtuma-alue, jossa kaupunkilaiset ja matkailijat kohtaavat. Hankkeessa suunnitellaan myös kaupunkikeskustan, Aseman taajaman, Tuurin ja Töysän kirkonkylän alueen pyöräilyreitistö asukkaiden ja matkailijoiden hyödynnettäväksi.
Hankkeen tavoitteena on saada aikaan erillisiä investointihankkeita, joilla toteutetaan leikkipaikat, nuotiopaikat, onkipaikat, laavut, laiturirakenteet, aktivointipisteet laitteineen sekä yrtti- ja kukkatarhat.
Hanke toteutetaan 1.6.2016 - 30.9.2017.

homma-hoidetaan

Alavuden ilmapiiri on yrittäjämyönteinen. Haluamme olla tunnettuja "Yrittäjä on ykkönen" -asenteestamme.